Đối với trường hợp bạn không có quá nhiều kiến thức trong việc thao tác với hệ thống, đội ngũ kỹ thuật của 176 sẽ thực hiện việc chuyển dữ liệu miễn phí từ nhà cung cấp khác về với 176.vn